Skolfakta

 

Skolans historia

 (De svartvita bilderna kommer från Stockholms stadsmuseum.)

Byggnaderna har en brokig historia. De inrymmer idag Storkyrkoskolan och Estniska skolan.

Skolans källarvalv härstammar från ett Svartbrödraklostret som grundlades av kung Magnus Eriksson år 1336. Klostret revs på order av Gustav Vasa 1547, men källarvalven blev kvar och används idag av skolan som aula och matsal. I dag står Ehrenstrahlska huset på Svartmangatan 20-22 som uppfördes för hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl 1666.

Storkyrkoskolan har huserat i dessa lokaler sedan slutet av 1800-talet, då var skolan en fattigskola som år 1874 blev folkskola. På 1930-talet tillkom den gulfärgade byggnadsdelen i tjugotalsklassicistisk stil med torn och tornklocka som ritades av Ärland Noreen.

Sedan år 2006 finns även Estniska skolan i byggnaden. Storkyrkobadet är sedan 1932 inrymt i källaren under Estniska skolan och simhallens valv stammar från 1750-talet. Den välvda källaren var bland annat vinlager och senare kollager.

 

Dela: