Elevråd

Skolan har två elevråd, ett för årskurserna f-2 och ett för årskurserna 3-6. Dessa träffas ungefär varannan vecka.

Elevrådet driver ofta arbetsmiljöfrågor men har under de senaste åren också arrangerat talangjakten.

Dela: