Värdegrund

...Det här är viktigt för oss på Storkyrkoskolan ...

 • Tydlighet  - kring kunskapsmå och förmågor, rutiner och regler.
 • Närhet - inflytande och samarbete för trygghet och gemenskap.
 • Respekt- man får vara olika och måste respektera allas olikheter.
 • Attraktion - vi är stolta över vår skola och vår närmiljö - vi är skolan med staden som klassrum.
 • Inspiration - en kreativ lärandemiljö ger lust att lära.

… därför vill vi som arbetar på skolan …

 • ge dig och alla elever förutsättningar till en god arbetsmiljö så att alla kan prestera maximalt
 • skapa en trygg skolmiljö så att du trivs och kan fokusera på dina studier
 • att vi alla bemöter varandra med hänsyn och respekt
 • ingripa mot alla former av mobbning, diskriminering och kränkningar
 • arbeta för ett normkritiskt tänkande samt jämställdhet, jämlikhet och kulturell mångfald

… och du som elev bidrar genom att...

 • vara delaktig och skapa en god och trygg miljö
 • ta ansvar och förstå både rättigheter och skyldigheter i samhället och skolan
 • följa skolans och klassens regler
 • be om hjälp om det är något som inte känns bra
 • vara rädd om egna, andras och skolans saker
 • använda ett vårdat språk
 • vänta på din tur när flera ska samsas
Dela:
Kategorier: