Klassråd

 

På klassråd väljs skereterare och ordförande. Bland de yngre barnen hjälper pedagoger till med mötesformer för att sucssesivt övergå till mer ansvar för eleverna. Varje klassråd har en dagorning med stående punkter: Klassråden träffas varje vecka.

 

Dela:
Kategorier: