Fritidshem år 1-3

 

Vi på Storkyrkoskolan är stolta över vårt fritidshem och på det sätt vi knyter an och förstärker arbetet med läroplanens förmågor. Vi tycker det är viktigt att barnen får använda sin kreativitet och fantasi i olika lekmiljöer, både inom- och utomhus och vi är noga med att eleverna även får pröva och utforska olika tekniker för att nå sina mål. Vi finns på:

 

Telefonnummer: 08-508 434 52

 

Vi som arbetar med Fritidshemmet år 1-3 är:

Emma Brown, Jesper Andersson, Eva-Lotta Thuring, Pia Kihlman

 

Dela:
Kategorier: