Fritidshem

Fritidshemmets syfte

”Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid samt stödja eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidshemsgruppen liksom i samhället i stort. ”

Ur Skolverkets publikation Skolverkets publikation Fritidshemmets uppdrag, kvalitet och utveckling

 

Ett tryggt klimat skapar lust till lärande, där barnen utmans på sin nivå, deltar i olika aktiviteter som på ett meningsfullt sätt kompletterar utbildningen i skolan och förskoleklassen. Vi på Storkyrkoskolan är stolta över vårt fritidshem och på det sätt vi knyter an och förstärker arbetet med läroplanens förmågor. Vi tycker det är viktigt att barnen får använda sin kreativitet och fantasi i olika lekmiljöer, både inom- och utomhus och vi är noga med att eleverna även får pröva och utforska olika tekniker för att nå sina mål. Vi erbjuder även olika aktiviteter såsom sport, lek och dans för att kompletera vårt rörelseprojekt under skoltid, men även för att väcka elevernas nyfikenhet.

 

Dela:
Kategorier: