Elevinflytande

 

Varje vecka har alla klasser ett schemalagt klassråd där eleverna ges möjlighet att lyfta egna frågor som gäller skolan eller klassen.Ytterligare ett syfte är att eleverna ska öva sig i demokratiska processer.

Elevrådet är elevernas forum för att utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och för det inre arbetet i skolan samt öka förmågan att arbeta i demokratiska former.

Alla klasser från Förskoleklass till åk 6 är representerade i elevrådet. Elevrådet leds av två elever från åk 6, ordförande och sekreterare tillsammans med biträdande rektor.

Valda elever från klasserna träffar även rektorsområdets intendent Lena Rydén för att diskutera maten och utbudet i matsalen, detta genom schemalagda matråd.

 

 

Dela:
Kategorier: