Dans

För oss på Storkyrkoskolan är dans en av många estetiska processer ínom verksamehten. Dansen är en av de äldsta formerna för kommunikation mellan människor. I dansen tar vi tillvara på barnens genuina behov av lek och rörelse för att jobba med läroplanens förmågor. Dansen är ett icke verbalt kommunikationsätt där dansen är språket och stimulerar, inom ramen för läroplenen, eleverna att uttrycka sina egna idéer, tankar och känslor.

I dansen får barn och ungdomar möjlighet att använda sin kreativitet. De får också ökad kroppskännedom och dansen stärker motoriken men även fördelen att på ett taktilt sätt möta andra kulturer.

 

 

 

Dela:
Kategorier: